Liên hệ

Địa chỉ: Xóm 8, Xã Hải Vân, Hải Hậu, Nam Định

Email: hoangsangtuyennt@gmail.com

Điện thoại: 0971399683Hotline: 0971399683